மேலதிக தகவல்களுக்கு http://www.slbfe.lk/ என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். விண்ணப்பத்திற்கு தங்கள் பிரதேச செயலக வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு உத்தியோகத்தர்களை நாடவும்.

Scroll To Top