தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்தின் 2020ம் ஆண்டிற்கான தெல்லிப்பளை பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளின் தொடர்ச்சியாக 10.01.2020, 11.01.2020, மற்றும் 12.01.2020 ஆம் திகதிகளில் ஆண்கள் பெண்களுக்கான கரப்பந்தாட்டம், எல்லே, கரம் ஆகிய போட்டிகள் நடைபெற்றது. அனைத்து கழகங்களும் பங்குபற்றியதுடன் போட்டிகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றன.

IMG 4806
IMG 4809
IMG 4821
IMG 4822
IMG 4827
IMG 4828
IMG 4830
IMG 4841
IMG 4839
IMG 4842
Scroll To Top